.

.

.

Reference

Norské Lofoty, cesta z Prahy do Monaka, Tajemná perla Persie nebo stopem po Evropě.