Údolí králů není jen pohřebištěm, ale také svědectvím lidské vynalézavosti a umělecké geniality

01.12.2023

Údolí králů je bezpochyby nejznámějším pohřebištěm na světě. Rozkládá se na západním břehu řeky Nil a je svědectvím pozoruhodné propracovanosti a vznešenosti egyptských faraonů a jejich dynastií.

Po staletí kněží pečlivě ukládali své uctívané panovníky a další významné osobnosti do těchto skrytých hrobek, zahalených tajemstvím a chráněných neúrodností okolní krajiny. Ale i přes tato důkladná opatření se organizovaným skupinám zlodějů podařilo tato posvátná místa odpočinku vyplenit a odcizit poklady a artefakty, které kdysi zdobily poslední příbytky faraonů.

Údolí králů založil Tuthmosis, třetí král XVIII. dynastie, jako reakci na zranitelnost tradičních pyramidových pohřebišť. Faraóni byli dlouho pohřbíváni v pyramidách, ale tyto impozantní stavby se staly snadným cílem lupičů, kteří se snažili využít jejich bohatství. Tuthmosis si geniálně vybral skryté místo v údolí, daleko od jejich márnicových chrámů, a nechal si pečlivě postavit hrobku architektem jménem Ineni.

Hlavní pohřebiště vládců a šlechticů se nacházelo v Údolí králů. Královské hrobky zde jsou zdobeny výjevy z egyptské mytologie. Přestože byly téměř všechny hrobky již ve starověku vykradeny, stále poskytují jasnou představu o bohatství a moci tehdejších vládců.

Tyto hrobky, vytesané do bílého vápence pomocí měděných nebo bronzových dlát, poskytovaly vyšší úroveň ochrany před krádežemi a znesvěcením. Toto průlomové rozhodnutí navždy změnilo pohřební tradice staroegyptských králů a znamenalo začátek nové éry pohřební architektury.

Údolí králů nabízí nejen pohled na bohatství a vznešenost vládců starověkého Egypta, ale je také jasnou připomínkou neúprosného běhu času. V průběhu staletí prošly tyto královské hrobky mnoha zkouškami a útrapami. Byly vystaveny ničivým útokům hledačů pokladů, ničivým záplavám, a dokonce i opotřebení způsobenému masovým turismem.

Ačkoliv se symbolem starověkého Egypta staly pyramidy v Gíze, většina hrobek byla vyhloubena do skal. Avšak i samotné pyramidy a mastaby obsahovaly podzemní chodby a pohřební komory vyhloubené pod povrchem země. Během období Staré říše se rovněž jako v pozdějších dobách využívaly skalní hrobky.

Díky obětavému úsilí ministerstva pro památky však byla přijata opatření na ochranu a obnovu těchto vzácných památek. Návštěvníci tohoto historického místa se mohou v návštěvnickém centru ponořit do jeho poutavé historie a na vlastní oči se přesvědčit o úchvatných objevech Howarda Cartera, který v roce 1922 slavně objevil Tutanchamonovu hrobku.

Údolí králů není jen pohřebištěm, ale také svědectvím lidské vynalézavosti a umělecké geniality. Hrobky nalezené na tomto starověkém pohřebišti nejsou pouhými komorami pro pohřbívání, ale složitými mistrovskými díly naplněnými poklady, které si nelze ani představit.

Původní hrobky byly většinou jen skromně zdobené a hrobky tzv. nekrálovské nebyly ozdobené vůbec. Nicméně, během 19. dynastie se začaly objevovat texty z Knihy jeskyní na stěnách v horních částech hroby. Tato kniha popisovala podsvětí jako obrovské jeskyně, kde bohové a mrtví čekali na příchod boha Re, aby jim obnovil život. Hrobka Ramesse VI. obsahuje kompletní verzi této knihy. Další kniha, Kniha země, je k vidění na stěnách hrobky Ramesse III.

V těchto posvátných síních leží nejen ostatky faraonů, ale také jejich rodin a majetek. Každá hrobka ukrývá bohatství artefaktů, které poskytují neocenitelný pohled na život a kulturu starých Egypťanů – od nábytku a oděvů až po propracované šperky. Není divu, že toto pozoruhodné místo bylo v roce 1979 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Přestože do Údolí králů každoročně přijíždějí tisíce turistů, aby obdivovali jeho architektonické zázraky a prozkoumali fascinující starověké ruiny, je důležité si uvědomit, že v daném okamžiku je pro návštěvníky otevřeno pouze několik hrobek.

Většinu hrobek v Údolí králů postihlo vyplenění. Rozsáhlé drancování tohoto královského pohřebiště se rozpoutalo za panování Ramesse XI. a trvalo až do Třetí přechodné doby. Jenom hrobky, jejichž umístění nebylo známé, i přes to, že hrobky KV62 a KV46 byly krátce po svém uzavření vykradeny, přetrvaly tuto éru bez vyrabování. V hrobce Ramesse VI. je uložena kompletní verze této knihy. Na stěnách hrobky Ramesse III. je možné spatřit Knihu země.

Snahy o zachování této historické lokality pokračují a zajišťují, aby i budoucí generace mohly ocenit a poučit se z tohoto velkolepého svědectví o slavné minulosti Egypta. Pokud se tedy někdy ocitnete uprostřed těchto majestátních skal, věnujte chvíli nasávání atmosféry, zamyslete se nad odkazem, který po sobě zanechali ti, kdo kdysi vládli těmto zemím, a oceňte přetrvávající nádheru Údolí králů.