Řím, Věčné město, kde se prolíná historie a kultura

15.07.2023

Řím, Věčné město, je místem, kde se fascinujícím způsobem prolíná historie a kultura. Bylo založeno v roce 753 př. n. l. bratry-dvojčaty Romulem a Remem a je starší než samotná Itálie. Řím je od roku 1871 hlavním městem Itálie a žije zde přibližně 2,8 milionu obyvatel. Ve starověku byl mnohem větší, v Římské říši žilo 50-90 milionů obyvatel. Řím má několik přezdívek, například Caput Mundi (hlavní město světa) nebo Věčné město. Je čtvrtým nejlidnatějším městem v Evropské unii a má bohatou historii jako centrum Římského království, Římské republiky, Římské říše a dalších.

Řím je město s bohatou architektonickou historií, s více než 300 monumentálními fontánami a více než 900 kostely. Město se může pochlubit mnoha slavnými památkami a zajímavostmi, jako je Koloseum a Vatikán. Na území Říma se nachází také Vatikán, který je nejmenší zemí na světě. Řím je navíc známý svými muzei, v nichž jsou uložena mistrovská díla umělců, jako jsou Michelangelo a Rafael.

Jedním z největších unikátů Říma je populace divokých koček. Staly se nedílnou součástí městské krajiny, žijí ve starobylých ruinách a vyhřívají se na slunci na dlážděných ulicích. Římem protéká řeka Tibera, která mu dodává na půvabu a kráse. Toto město má také fascinující tradici házení mincí do kašen pro štěstí. Každý rok se do římských fontán vhodí mince v hodnotě téměř 700 000 eur.

Univerzita La Sapienza, která se nachází v Římě, je největší univerzitou v Evropě. Sehrála zásadní roli při utváření intelektuální a kulturní identity moderní Itálie. Bohatá historie Říma zanechala nesmazatelnou stopu v jeho kultuře, umění, hudbě a literatuře.

Závěrem lze říci, že Řím je město, které svou bohatou historií, kulturou, uměním, architekturou a jedinečností nadchne každého. Jeho rozsáhlé historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Panorama města budí respekt a majestátně jím protéká řeka Tibera. Díky svým fontánám, kostelům, muzeím a pamětihodnostem, jako je Koloseum a Vatikán, je Řím bezpochyby místem, které by měl každý alespoň jednou za život navštívit.