Gede – město černého sultána pohlcené v džungli

23.02.2024

Když jsem se probudil do dalšího slunečného rána v Keni, věděl jsem, že tento den bude zcela výjimečným. Měl jsem naplánovanou návštěvu místa, o kterém mi přátelé říkali, že je jako okno do minulosti, ztraceného města plného tajemství – Gede.

text Petr Janša, foto Lenka Třísková

Představa, že se ocitnu mezi ruinami starobylého města, kde kdysi vládl černý král, mě naplňovala vzrušením. Hned po snídani jsem se vydal na cestu. Cesta džípem vedla hustým pralesem Arabuko-Sokoke a slunce se probíjelo skrze koruny stromů. Když jsem dorazil do Gede, uvítala mě zvláštní atmosféra, jako bych vstoupil do jiného světa. První, co mě upoutalo, byly roztomilé opičky, které se bezstarostně pohybovaly mezi ruinami. Já věděl, že tento den bude nezapomenutelný. Opičky se staly neodmyslitelnou součástí celého Gede. Měl jsem sebou tašku malých banánů, abych si získal jejich přízeň. Bylo úžasné pozorovat je, jak se hrají a skotačí mezi ruinami. V jednom okamžiku jsem jedné z opiček podal banán a ona hbitě vyskočila na mé rameno a vzala si ho s takovou jemností, že jsem nemohl uvěřit, že jsem se právě skutečně setkal s divokým zvířetem. Ten moment jsem samozřejmě musel zachytit na fotce. Chtěl jsem si opičku taky pohladit, jen za mými zády se od mladého průvodce varovně ozývalo dokola: "Don't do this. Don't do this. Don't do this. Don't do this." Chvilku mi trvalo, než mi ta "keňská" angličtina došla.

Vítejte v Gede, milovníci historie a záhad!

Jsem na místě, kde se minulost tají svůj příběh. Příběh stejně záhadný jako fascinující. Uprostřed lesa se skrývá místo, které vyniká svou mystičností – ztracené město Gede. Město bylo vystavěno celé z korálového kamene, mělo vlastní kanalizaci, koupelny, vodovodní síť, a dokonce čistírnu slané vody. Představte si, jak se probíjíte hustým pralesem, slunce proniká korunami stromů a po chvíli se ocitnete v jiném světě, kde před vámi stojí ruiny města, které bylo kdysi domovem pokročilé civilizace. Vítejte v Gede, městě, které je pohřbeno v čase.

Gede, známé také jako Gedi, je keňským archeologickým skvostem, bylo kdysi prosperujícím centrem obchodu a kultury, dnes jsou jeho ulice tiché a jedinými obyvateli jsou roztomilé opičky, které zvědavě sledují každého návštěvníka. Ale co se stalo? Proč bylo toto místo opuštěno a pohlceno džunglí? Každý kámen a zbytky zdí vyprávějí svůj vlastní příběh. Představte si, že se procházíte mezi ruinami a snažíte se poskládat kusy historie dohromady. Stojí zde impozantní mešita, symbol víry a společenství, kousek odtud zase zbytky paláce, který možná kdysi hostil černošského krále a mocné obchodníky. Hrobka datovaná rokem 1399, která nám připomíná, že toto místo má hluboké kořeny v historii.

Zajímalo mě, co vedlo k opuštění tohoto místa. Ale co vedlo k opuštění Gede? Někteří spekulují o epidemii, jiní o politickém konfliktu, zatímco další připisují jeho zánik změnám obchodních tras, nebo dokonce nadpřirozeným silám. Pravda zatím zůstává skryta a Gede si zachovává své tajemství. Místo je silnou připomínkou lidské odolnosti a schopnosti adaptace. Obyvatelé Gede se možná rozhodli opustit svůj domov, ale jejich odkaz a kultura zůstávají pro nás zachovány v těchto ruinách.

Ztracené město skryté hluboko v keňské džungli, je jednou z nejzajímavějších archeologických záhad a dodnes budí zvědavost a fascinaci. Jeho příběh není jen o kamenech a ruinách, je to vyprávění o lidstvu. Historie Gede sahá pravděpodobně do 12. století, kdy bylo založeno na strategickém místě u Indického oceánu. Město prožívalo svůj rozkvět v 15. a 16. století, kdy se stalo významným obchodním centrem, propojujícím Afriku s dalekým východem a arabským světem. Představte si zdejší ruch ulic, zvuky tržiště, kde se prodávají exotické koření, látky, zlato a perly. Vzduch je prosycen vůní kadidla a moře, a všude kolem se mísí různé jazyky a dialekty. Město bylo opevněné hradbami, uvnitř města se nacházely domy s vlastními nádvořími, předsíněmi a minimálně třemi místnostmi, což prokazuje vysoký životní standard jeho obyvatel. Stejně jako systém vodovodů svědčí o pokročilé civilizaci, která byla schopna zajistit svým obyvatelům pohodlí a luxus tekoucí vody. Náš mladý průvodce nám s nebývalou představivostí ukazuje místnosti, kde se ženy z harému zkrášlovaly a prováděly hygienu.

Přestože bylo Gede obklopeno hradbami a prožívalo období prosperity, náhle a bez zjevného důvodu bylo ve 17. století opuštěno. Představte si, jak se život ve městě zastavuje, obchody zavírají, ulice se vyprazdňují a ticho džungle postupně pohlcuje vše. Obyvatelé, kteří zde žili, zanechali své domovy, své sny a svůj život bez jakýchkoli známek boje nebo katastrofy. Co přimělo celé město, aby se vzdalo svého domova? Byl to nedostatek vody, nájezdy nepřátel nebo něco mnohem tajemnějšího?

Při pomalém procházení a pohledu na rozsáhlé ruiny, mešity a paláce, obklopené robustními zdmi, se nelze ubránit pocitu úžasu. Tyto stavby nejen že svědčí o vyspělosti architektury, ale také o duchovním a společenském životě obyvatel města. Nejzachovalejší je vstupní brána paláce sultána, s jejími vyřezávanými detaily. Zajímavostí je i velká mešita s "minibarem", což je v islámské architektuře poměrně neobvyklé. Všechny tyto architektonické monumenty, od mešit a paláců až po studny a hrobky, tvoří neodmyslitelnou součást příběhu města Gede.

Co je na ruinách Gede tak fascinující?

Když se řekne Keňa, většina z nás si představí rozlehlé savany, divoká zvířata a nekonečné bílé pláže omývané vodami Indického oceánu. Ale o místě, které překypuje historií, záhadami a tajemstvím – o ztraceném městě Gede se už mluví málo kdy. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme navštívili Gede, je pochopitelně jeho impozantní architektura. Opuštěné město dnes obývají opičky, které dodávají celému prostředí živý element. Představte si, že procházíte džunglí a nad hlavou vám skáčou malé opičky. To vše přidává na magické atmosféře Gede.

Muzeum na místě nabízí návštěvníkům pohled na nálezy z vykopávek, které poskytují vzácný vhled do života ve svahilském městském státu. Návštěva motýlího domu nebo hadí farmy nabízí jedinečnou příležitost setkat se s některými z nejkrásnějších tvorů, které Keňa nabízí. Nakonec, návštěva Gede není jen obyčejným výletem, ale je to cesta do minulosti. A navíc pořídíte parádní video a fotky opiček. Odcházel jsem z Gede s pocitem, že jsem byl součástí něčeho mimořádného. Záhady a tajemství tohoto místa mně budou provázet ještě dlouho. A fotky opiček? Ty budou vždy připomínkou mého nezapomenutelného dne ve ztraceném městě Gede.