Chrliči sedí na okapech a šeptají příběhy o minulosti do uší každého, kdo se odváží přiblížit

25.11.2023

Na skok do Milána. Magické okamžiky na střeše gotického divu. Cítíte pod prsty chladný mramor a vdechujete historii, která se zde ukrývá. Každý kousek skla, každý kamenný detail má svůj jedinečný příběh, vytesaný do věčnosti uměleckými mistry.

Milán. Město, kde se nejnovější trendy v módě a designu mísí s dědictvím staletí starého umění a architektury. Je to místo, kde se každý krok po kostkovaném chodníku může proměnit v příběh, a každá ulička skrývá nějaké to tajemství čekající na odhalení. Při přípravě na cestu do tohoto italského města jsem měl hlavu plnou představ o elegantních buticích, kavárnách vonících čerstvě praženou kávou a o ulicích, kde se historie prolíná s moderním životem. Avšak nic mě nepřipravilo na magické okamžiky, které jsem zažil na střeše jednoho z největších gotických divů světa – Milánského dómu.

Milán není jen o módních přehlídkách a rychlém tempu života. Je to město s bohatou historií, které bylo domovem umělců jako Leonardo da Vinci a operních skladatelů jako Giuseppe Verdi. Tohle město, které je často označováno za ekonomické srdce Itálie, je také místem, kde se setkává minulost s přítomností v nejčistší podobě – v architektonických skvostech, které zdobí jeho ulice a náměstí.

V následujícím povídání se společně, jen ty a já, vydáme na cestu po stopách Milána. Od jeho gotického divu, Milánského dómu, přes skryté klenoty, které si zachovaly svůj středověký půvab až po moderní umění a kulturu, které jsou neodmyslitelnou součástí tohoto kosmopolitního města. Ponoříme se do příběhů, které dýchají historií, a prozkoumáme zákoutí, která oplývají tajemstvím. Připravte se na objevování milánských magických okamžiků, které zůstanou v paměti navždy. Milánský dóm, oficiálně Metropolitní katedrála Narození Panny Marie, je nejen symbolem města, ale také mistrovským dílem gotické architektury, které přitahuje návštěvníky z celého světa. Jeho historie je stejně fascinující jako jeho vysoké kamenné věže a bohatě zdobené fasády.

Vše začalo v roce 1386, kdy milánský arcibiskup Antonio da Saluzzo položil základní kámen tohoto grandiózního projektu. Jeho vize byla podpořena vládnoucí rodinou Viscontiů, především Gianem Galeazzem Viscontim, který chtěl nový chrám jako symbol moci a prestiže. Pro realizaci tohoto snu byl povolán francouzský architekt Nicolas De Bonaventure, který přinesl do severní Itálie vrcholnou gotiku, jež ovlivnila celý design katedrály. Stavba katedrály byla obrovským podnikem, na kterém pracovaly generace řemeslníků a umělců. Fabbrica del Duomo, založená na počátku stavby, byla organizací, která koordinovala práce a zajišťovala, aby katedrála byla dokončena podle plánů. Tato instituce stále funguje a pečuje o údržbu a rekonstrukce chrámu.

Milánský dóm je živoucí knihou historie. Například v roce 313 byl v Miláně vydán Edikt milánský císařem Konstantinem, což byl klíčový moment pro křesťanství, jelikož znamenal oficiální uznání této víry v římské říši. Tento historický okamžik se promítl do významu Milána jako církevního centra a nepochybně ovlivnil i výstavbu katedrály. Napoleon Bonaparte měl také svůj podíl na historii katedrály. Když se stal králem Itálie, nařídil urychlit dokončení katedrály, aby mohl být korunován v jejích zdech. Ačkoliv svůj slib financování nedodržel, jeho tlak vedl k rychlejšímu dokončení některých částí katedrály.

Ačkoliv byla fasáda katedrály dokončena v 19. století, celkový dojem není o nic méně impozantní. Styl neogotiky, který byl populární v té době, přispěl k romantickému vzhledu chrámu, aniž by ubral na jeho historické hodnotě. V průběhu staletí byly katedrále přidávány sochy a chrliče, až jejich počet dosáhl více než čtyř tisíc. Každá z těchto soch má svůj příběh, ať už je to příběh umělce, který ji vytvořil, nebo symbolika, kterou nese. Vysoké gotické klenby hlavní lodi, které jsou nejvyšší na světě, jsou důkazem technických dovedností a uměleckého mistrovství těch, kteří na katedrále pracovali.

V kryptě pod hlavním oltářem leží hrob svatého Karla Boromejského, který byl milánským arcibiskupem v 16. století a významně se zasloužil o reakci města na morovou epidemii. Jeho příběh je jedním z mnoha, které jsou spojeny s tímto úchvatným místem. Navštívit Milánský dóm a procházet se po jeho střeše je jako vstoupit do stránek historie, kde každý kámen vypráví příběh minulosti. Ať už jde o detailní kamennou krajku, nebo o vyhlídku na šumění města pod námi, Milánský dóm je skutečně gotickým divem, který má moc ohromit a inspirovat.

Architektura a umělecká díla katedrály

Když se ocitnete v záplavě světla, jež se prolíná skrze barevné vitráže Milánského dómu, je to jako vstoupit do kaleidoskopu dávných příběhů. Každý kousek skla, každý kamenný detail má svůj jedinečný příběh, vytesaný do věčnosti uměleckými mistry. Vchod do tohoto gotického divu vás zavede na cestu mezi nebem a zemí, kde se architektura stává meditací a umělecká díla jsou modlitbami. Zvenčí je katedrála střežena leskem stovky věží, které se jeví jako strážci starodávného města. Věže jsou ozdobeny kamennými krajkami, které se vypínají k obloze, jako by byly vypíchnuty z krajkového plátu historie. Chrliče, ty roztomilé grotesky, sedí na okapech a zdají se, že šeptají příběhy o minulosti do uší každého, kdo se odváží přiblížit.

Madonnina věž, korunovaná zlatou sochou Panny Marie, je symbolem ochrany a nebeského blaha. Zlatá Madona, jakoby zářící světlo naděje, shlíží na město s laskavým pohledem. Její přítomnost je připomínkou, že i v nejtemnějších dobách zůstává naděje a že krása a víra mají sílu trvat napříč věky.

Vstupujeme dovnitř a ocitáme se v objektivu gotické kamery obscura, kde se světlo a stín hrají na dlážděné podlaze. Hlavní loď vás přivítá svou majestátní výškou. Klenba stropu, podpíraná čtyřiceti sloupy, se zdá být jako klenotníkův sen, zatímco barevné mozaiky na podlaze jsou jako odraz zrcadla, v němž se odráží nebeské světlo. Vitráže jsou encyklopedií biblických výjevů, každé okno je kapitolou, která vypráví svou vlastní historii. Největší vitráže v apsidě jsou jako obrazové stránky, na nichž jsou zachyceny příběhy svatých, scény z Kristova života, a nabízejí tak věřícím i návštěvníkům hluboký duchovní zážitek.

Uvnitř katedrály, mezi nejcennějšími uměleckými díly, nalezneme údajný hřeb z Kristova kříže. Tento relikt je pro mnohé cíl poutě a symbol víry tak silný, že jeho přítomnost v prostoru dodává místu posvátný rozměr. Když se zastavíte a díváte se kolem sebe, uvidíte, že každý kámen, každá socha, každý okenní výklenek je částí vyprávění, které překonalo století. Milánský dóm je knihou v kamenu, jež vypráví příběh o lidské oddanosti, umělecké vášni a nekonečné touze po kráse.

Procházka po střeše katedrály je pak jako cesta po zahradě kamenných květin. Lávky, terasy a galerie jsou dokonalým spojením funkčnosti a estetiky, kde se každý krok stává součástí dějin a každý výhled je novou kapitolou v knize vašich vzpomínek.

V Miláně, městě módy a designu, je Milánský dóm živoucí sochou, která překračuje hranice času. Je to gotický skvost, jenž v sobě ukrývá esenci lidské tvořivosti a ducha, a jehož stěny, věže a vitráže jsou nejen uměleckými díly, ale také strážci příběhů, které budou vyprávěny ještě dlouho poté, co my sami odejdeme.

Zážitek ze střechy katedrály

Vstupuji do výtahu umístěného v jihovýchodním rohu katedrály, srdce bije vzrušením. Kabina výtahu je útulná a v ní se schází pestrá směsice cestovatelů, všichni očekávající ten stejný okamžik otevření dveří do jiného světa. Vzestup nahoru je hladký a tichý, ačkoliv vnější gotické zdobení slibuje dobrodružství připomínající středověké epopeje.

Když se dveře otevřou, je to jako vstup do snu. Střecha Milánského dómu se před námi rozprostírá ve své plné kráse. Nad námi se vypíná nebeská klenba, obklopená stovkami věží a věžiček, zdobených kamennými krajkami, které se zdají být dotknuty samotnými anděly. Pohled na lomené oblouky vnějšího opěrného systému, který drží celou katedrálu pohromadě, je jednoduše, ale opravdu dechberoucí.

Atmosféra zde nahoře je tak čistá a svěží, vzduch, teď v listopadu voní po kamenu a historii. Každý krok po střeše je novým objevem. Přede mnou se otevírá panorama města, které pulzuje životem, zatímco já stojím nad ním, v tichém údivu. Výhled na sousední mrakodrapy, střechy a věže je jako pohled na model města, které si můžete téměř omakat. Zajímavostí, které mnohým uniká, je, že střecha katedrály je domovem pro více než čtyři tisíce soch a chrličů. Jsou zde ztvárněni světci, andělé, ale i běžní lidé, každý s jiným výrazem a postojem. Jsou to kamenní strážci, kteří bdí nad městem již po staletí.

Nejvíce mě fascinuje příběh zlaté sochy Madony, která se tyčí na nejvyšší věži, známé jako Madonnina. Socha je nejen symbolem Milána, ale také připomínkou technického umu řemeslníků té doby. Její pozlacená postava se blýská na slunci a zdá se, že svým pohledem chrání celé město. Procházka po střeše je jako chůze po labyrintu krásy. Každý krok odhaluje nový úhel, nový výhled, nový detail. Je to jedinečné spojení umění a architektury. Je to místo, kde se čas zastavil a kde můžete, alespoň na chvíli, zapomenout na všední starosti.

Stoupám po visutých schodištích, která se klikatí stále výš. Je to zážitek, který se slovy těžko popisuje, ale jehož kouzlo si odnáším v srdci. Milánský dóm je opravdu gotickým divem, který svou střechou nabízí magické okamžiky, jež zůstanou navždy v paměti každého, kdo sem vstoupí.

Katedrála je bohatě zdobená, včetně čtyř tisíc soch a chrličů, a její hlavní loď má nejvyšší gotickou klenbu na světě, vysokou 45 metrů. Přes 130 věží zdobí její střechu, s nejvyšší dosahující výšky 108,5 metru, korunovanou zlatou sochou Panny Marie.

Podzemí katedrály a křesťanské dědictví

Když se řekne Milánský dóm, mnozí si představí jeho zdobené štíty, špičaté věže a zářící mramorovou fasádu, která se tyčí do nebe jako královský diadém. Ale pod tímto gotickým divem se skrývá ještě jedno tajemství, a to doslova pod zemí. Podzemí katedrály je labyrintem historie, kde se prolínají epochy a odkrývají se vrstvy minulosti. Jakmile sestoupíte po klikatém schodišti, ocitnete se v útrobách, kde se skrývají pozůstatky antických chrámů. Zde, v hlubinách, můžete spatřit základy, které nesly sloupy starověkých svatyní a byly svědky pohanství, než byly zapomenuty pod vrstvami novějších staveb. Toto místo je jako palimpsest, kde každá nová vrstva příběhu překrývá tu starou, ale nikdy ji zcela nevymaže.

Mezi těmito pozůstatky najdete také základy raně křesťanského kostela svaté Tekly z roku 355. Představte si, že stojíte na místě, kde první křesťané v Miláně oslavovali svou víru, skrytí před zraky římského impéria, které ještě nebylo připraveno přijmout křesťanství jako své. Tento kostel byl svědkem zrodu křesťanství v regionu.

Dále se setkáte s pozůstatky osmiboké křtitelnice San Giovanni alle Fonti, známé jako Battistero Paleocristiano. Tato křtitelnice byla centrem křesťanského života, místem, kde noví věřící byli přijímáni do náruče církve skrze křest. Křest byl v té době nejen duchovním aktem, ale i veřejným prohlášením víry, často prováděným s velkou slávou a ceremonií. Tato křtitelnice nese v sobě příběhy těch, kteří prošli jejími vodami a stali se součástí křesťanské komunity, která ovlivnila dějiny města i celého západního světa.

Křesťanství v Miláně není jen náboženstvím - je to tkáň, která se vine historií města a ovlivnila jeho kulturu, architekturu a identitu. Od starověkých chrámů, přes raně křesťanské kostely až po majestátní gotický dóm, který se tyčí nad městem – všechny tyto vrstvy příběhů a staveb jsou důkazem nezlomné víry a odhodlání lidí, kteří zde žili. V tomto podzemí, kde se minulost dotýká přítomnosti, můžete cítit ducha dávných časů.

Milánský dóm, ač je jeho fasáda symbolem města, má své kořeny hluboko pod zemí, v tichých a posvátných prostorách, kde se začala psát historie tohoto města víry. A právě zde, v podzemí, můžete najít klíč k pochopení toho, jak se křesťanství stalo nejen součástí Milána, ale jak zde našlo svůj silný hlas, který ovlivnil celý svět.

Návštěvníci mohou obdivovat katedrálu nejen zevnitř, ale i z její střechy, která je přístupná buď po úzkém schodišti nebo rychlejším a pohodlnějším výtahem. Rezervace vstupenek online předem je doporučená, aby se předešlo čekání ve frontách. Na střeše se návštěvníci mohou projít a zblízka si prohlédnout kamenné detaily, které zdobí tento architektonický skvost.